Kullanım Koşulları


Lütfen bu belgeyi dikkatli biçimde okuyun. Haklarınız, yükümlülükleriniz ve bu web sitesine erişiminiz ve kullanımınızla ilgili önemli bilgiler içerir.

WEB SİTESİ OPERATÖRÜ VE TANIMLAR
Bu web sitesi kayıtlı ofisi Türkiye’de ve web sitesiyle ilgili yazışmalar için ofisi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvarı, 13. Cadde 34 Portall Plaza Kat: 2-3 İkitelli OSB 34494 Başakşehir / İstanbul adresinde bulunan ÖZAK Global Holding A.Ş. tarafından işletilmektedir. ÖZAK Tekstil ve ÖZAK global aynı yaptırım gücünde kabul edilecektir. Ve Bu site kullanıcıları bunu peşinen kabul etmişlerdir.

Servisler, bu web sitesi üzerinden sunulan her türlü işlev, olanak, uygulama, bilgi ya da diğer servisler (varsa İSS/ISP (internet servis sağlayıcı ve/veya internet erişimi) dahil) anlamına gelmektedir.

Kurallar, bu kurallar ve koşullar belgesi anlamına gelmektedir.

Kullanıcı ya da siz ÖZAK Global’in izni alınarak ya da alınmadan ya da bu siteyi ya da sitenin bir bölümünü kullanmak için kayıtlı olsun ya da olmasın veya bu site üzerinden sunulan bir Servisin kayıtlı kullanıcısı olsun ya da olmasın, bu siteye giren ya da bu siteyi kullanan tüm kişiler anlamına gelmektedir.

ÖZAK Global Holding A.Ş., ÖZAK Tekstil, ÖZAK Enerji, ÖZAK GYO, Int-er Yapı, Aktay, Ela, Ela Resort, Ela Quality Resort, Ela Quality Resort Hotel, www.elaresort.com, www.ozaktekstil.com.tr, www.ozakenerji.com www.ozakgyo.com, www.isistanbul34.com, www.34portall.com sitelerinin sahibi, yöneticisi ve tek yetkilisidir. Bu metinde okuduğunuz Kurallar ve Koşulları belirleyen ticari kuruluştur. (ÖZAK Global Web Siteleri)

Kullanıcı içeriği, ÖZAK Global’e verilen ya da Kullanıcı tarafından ÖZAK Global Web siteleri üzerinden ya da başka yöntemlerle girilen ya da yüklenen, resimler, videolar ve diğer görüntüler, ses malzemeleri, grafikler, belge ve veri dosyaları, gerçek ya da diğer kişilerle ilgili bilgiler, mesajlar, e-postalar ve diğer iletişimler, dosyalar, metinler, düşünceler, kişiselleştirme ayarları ve diğer bilgiler gibi (ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) çeşitli bilgiler ve diğer türdeki içeriklerdir.

Bu web sitesi ya da site ya da ÖZAK Global Web Siteleri, ÖZAK Global tarafından yönetilen ve PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, mobil telefonlar, PDA'lar, dijital kameralar, televizyonlar ve diğer ağ destekli cihazlar gibi erişim cihazları üzerinden fiziksel olarak bağlantılı ya da kablosuz ağlardan (kablosuz uygulama protokolü ya da benzeri (wap, wifi, Edge, GPRS, 3G) teknolojisiyle erişilebilen internet ve ağlar dahil) erişime açık ve bu Kuralların gönderildiği ya da Kullanıcının bu Kuralları kabul ettiğini belirtmesi için Kuralların açıkça referans gösterildiği web sitesi (ana sayfa ve diğer web sayfaları) ya da diğer bilgi ve/veya uygulama grupları anlamına gelmektedir. Bu web sitesi ya da siteyi belirten her türlü ifade, aynı zamanda her türlü ilişkili wap sitesini de belirtmektedir. Bazı başka kurallar, aşağıdaki metinde tanımlanmaktadır.

BU SİTEYE ERİŞİM VE SİTENİN KULLANIMI
Gerek kayıtlı Kullanıcı, gerekse kayıtsız ziyaretçi olarak ÖZAK Global Web Sitelerine erişen, sitede dolaşan veya herhangi bir bölümünü indiren veya bu siteye mesaj bırakan veya yükleme yapan ya da bu siteyi ve içeriğini başka herhangi bir şekilde kullanan kişi hiçbir değişiklik olmadan aşağıdaki Şartları (söz konusu kişi ile ÖZAK Global arasında bir sözleşme niteliğindedir) ve ilgili tüm kanunların hükümlerini kabul eder.Bu siteye ya da herhangi bir bölümüne veya herhangi bir Servise erişiminiz, belirli bir abonelik ücretinin ödenmesine bağlıysa, ÖZAK Global, bu ücretlerin ödenmemesi ya da geç ödenmesi durumunda erişimi reddedebilir ya da askıya alabilir. Kullanıcı, bu siteye ve Servislere girmek için gerekli olan donanımı ve lisanslı yazılımı temin etmek ve gerekli olan tüm iletişim (ve diğer ağ) ücretlerini ödemekle sorumludur.

Bu siteye veya Servislere giriş belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir sayı ve/veya süre ile sınırlı olabilir. Bu site veya bu sitenin belirli bölümleri yetişkinleri ilgilendiren konular içerebilir. Bu içeriğe erişmek ve izlemek için yaşınızın 18 olması (ve bunu beyan etmeniz) gerekir. Çocukların bu siteye erişmelerine ve izlemelerine izin verdiğiniz takdirde, bu girişi kontrol etmek ve hangi içeriklerin veya Servislerin çocuklar için uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu site veya sitenin belirli bölümleri kanalıyla çocukların kendileri ile ilgili kişisel bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesinin mümkün olabileceğine dikkat edin. Kullanıcı, bu siteye erişmek için standart internet tarayıcıları dışında başka herhangi bir araçla siteye erişmemeyi kabul eder.

Bu Kurallar, bu site üzerinden erişilmeyen ya da verilmeyen (ve böyle bir amacı olmayan) işlevler ya da Servislerle ilgili koşullar içerebilir. Bu Kuralların herhangi bir koşulu yalnızca bu tür bir işlevle ya da Servisle ilişkili olduğunda, herhangi bir geçerliliği ya da etkisi olmaz ve diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

DİĞER ŞARTLAR, KURALLAR VS.
Bu Şartlar bir dağıtım, lisans veya satış anlaşması çerçevesinde Kullanıcının uyması gereken şartlara veya ilgili başka anlaşmalara ve koşullara ektir. Bu sitenin ya da herhangi bir kısmının belirli kurallar, prensipler, davranış kuralları, Kullanıcıları ilgilendiren başka şartlar ya da direktifler içermesi halinde, Kullanıcı bu kurallara ve prensiplere de uyacağını kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen çeşitli kurallar, şartlar vs. arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması halinde, burada yer alan Kurallar geçerli olacaktır. Bu Kuralları (veya söz konusu diğer kuralları, prensipleri vs.) kabul etmediğiniz takdirde, bu siteyi kullanmanız mümkün değildir.

Bu Şartlar bu site kanalıyla temin edilemeyen (ve edilmesi istenmeye) işlevsellikler veya Servislerle ilgili hükümler içerebilir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün yalnızca söz konusu işlevsellikler veya Servisler ile ilgili olması halinde, bu hüküm geçerli olmayacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

ABONELİK YA DA ÜCRETLENDİRMEYE DAYANAN İÇERİK VE/VEYA HİZMETLER
Site içeriğinin ya da bu sitede veya bu site üzerinden verilen Hizmetlerin tümü ya da bir bölümü, abonelik satın almanız ya da bir seferlik bir ücreti ödemeniz koşuluna bağlı olarak sunuluyor olabilir.

Abonelik gerektiren içerik/Hizmetleri kullanmayı seçerseniz ve ÖZAK Global Sitelerine üyelik/abonelik başvurusunda bulunursanız, en az 18 yaşında olduğunuzu, verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu (yalnızca bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi) onaylamış ve garanti etmiş ayrıca abonelik için gereken ücreti ve her türlü geçerli vergiyi ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

ÖZAK Global ile iletişim kurarak ücrete tabi içerik ve/veya hizmetler için üyeliğinizi/aboneliğinizi iptal edebilirsiniz (olası en kısa önceden bildirme süresine veya ilk sözleşme dönemine ve kullanılmayan bölümler için ücretlerin iade edilmesi/edilmemesi ile ilgili her türlü geçerli kurala bağlıdır).

Geçerli diğer kurallarda açıkça belirtilmediği sürece bu sitedeki Hizmetler ya da içeriğe erişim ya da içeriğin indirilmesi için alınan abonelik ücretleri, erişim ücretleri ve tek sefer ödenen ücretler gibi diğer ücretler (Ücretler), Kullanıcılar tarafından üyelik/abonelik sırasında önceden, ÖZAK Global tarafından belirtilen ödeme şeklinde ve tutarlarda yapılır.

Ücret alınan özellikler/hizmetler için Ücretler, herhangi bir zamanda değiştirilebilir. ÖZAK Global, Ücretli içerik ve/veya Hizmetlere abone olmuş Kullanıcılara, yapılacak değişiklikleri önceden bildirmek için ticari olarak makul her türlü çabayı gösterecektir.

Kullanıcı, bu site üzerinden ya da bu siteyle bağlantılı olarak Ücretli veya ücretsiz içeriği (bunlarla sınırlı kalmamak üzere belirli mobil telefon zil sesleri, ekran koruyucular, artalan duvar kağıdı tasarımları ya da oyunlar) indirmeyi ya da almayı seçtiğinde, erişim/alıcı cihazının bu tür bir indirmeyi/almayı desteklediğini ve istenen içeriğin formatıyla uyumlu olduğunu bildirir ve garanti eder. Bu tür bir içeriğin indirilmesi/gönderilmesinden sonra (1) Önceden alınmış Ücretler iade edilmez ve (2) her türlü açıkça belirtilen sınırlamaya tabi olarak bu içeriği amaçlanan hedef cihaza kaydedebilirsiniz ancak içeriğin başka bir yere kaydetmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız ya da başka kişilere iletmeniz ya da başka kişilerin erişimine izin vermeniz kesinlikle yasaktır. Bu Kuralların Site içeriğiyle ilgili koşulları (aşağıda tanımlandığı şekilde), aynı zamanda bu tür gönderilen/indirilen içerik için de geçerlidir.

KULLANICI KAYDI VE GİRİŞ/ÇIKIŞ YAPMA
Çeşitli malzemeler göndermek, yüklemek ya da indirmek, site üzerinden iletişim kurmak ve bu siteye, Hizmetlere, kaynaklara ve Site içeriğinin (aşağıda tanımlanan şekilde) belirli bir bölümüne ya da tümüne erişmek için, Kullanıcılardan kayıt bilgilerini sağlamaları ve siteye giriş yapmaları istenebilir. Bu sitenin, Hizmetlerin ve Site içeriğinin kullanılması için, Kullanıcının sağladığı tüm kayıt bilgilerinin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olması ve bu şekilde kalması bir zorunluluktur.

Kayıt bilgilerinizde meydana gelebilecek her türlü değişikliği hemen ÖZAK Global’e bildirmeyi kabul etmektesiniz. Bildirimler, bu sitede ya da yukarıdaki Kurallarda ÖZAK Global için verilen adrese ya da e-posta adresine yapılmalıdır.

ÖZAK Global verilen bilgilerin doğru, güncel ya da eksiksiz olmadığına inanırsa ya da ÖZAK Global herhangi başka bir şekilde, tamamen kendi inisiyatifinde uygun olacağına inandığında (aynı kişi tarafından birden fazla hesap/Kullanıcı Profili için kayıt yapılmasından şüphelenilmesi dahil), Kullanıcının bu siteye ve/veya herhangi bir kaynağına, Hizmetine ve Site içeriğine erişimini reddetme ve (varsa) Kullanıcı hesaplarını sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir.

Bu siteye ya da sitenin herhangi bir bölümüne erişim için giriş yaptığınızda, ÖZAK Global tarafından ‘log-off’ (Oturumdan çıkış), ‘exit’ (çıkış) ya da “Güvenli Çıkış” benzeri bir seçenek sunuluyorsa, oturum sonunda bu seçenekleri kullanarak çıkış yapmayı kabul etmektesiniz. ÖZAK Global, hesapları uzun süre boyunca kullanılmayan, giriş yapmış kullanıcıların, oturumlarını sonlandırma (çıkış yaptırma) hakkını saklı tutmaktadır.

Bu site üzerinden eriştiğiniz Hizmetlerden biri, internetin kendisine erişimse (örneğin İSS Hizmeti), siz bağlı iken, tüm kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin kalitesini korumak için ÖZAK Global (1) Hizmetle olan bağlantınız 15 dakika ya da kendi inisiyatifimize göre seçtiğimiz başka bir süre boyunca boşta ya da başka bir etkinlikteyse ve/veya (2) Hizmete aynı anda bağlı Kullanıcıların toplam sayısını ve/veya herhangi bir Kullanıcının bir oturumda bağlı kalacağı süreyi sınırlandırmak için bağlantınızı kesme hakkını saklı tutmaktadır.

PAROLALAR VE HESAP DETAYLARI
Kullanıcı kendi parolasını, hesap numarasını, Kimliğini ve diğer bilgilerini (varsa) ve Kullanıcı hesabı altındaki tüm diğer etkinliklerinin gizliliğini korumakla sorumludur. Kullanıcı hesabının her türlü izinsiz kullanımı ya da diğer güvenlik kuralları çiğnenmesi durumları, hemen ÖZAK Global’e yazılı bildirilmelidir. Kaydınız ve/veya aboneliğiniz size özeldir ve hesap adınızı, kimliğinizi ya da parolanızı başka kişilere açıklayamazsınız. Hesap adınızın ve parolanızın sizin tarafınızdan başkalarına verilmesi, kayıt ve/veya aboneliğinizin sonlandırılmasına neden olabilir; ücret/abonelik gerektiren içerik/Hizmetler için kayıt yaptırdıysanız, bu tür bir sona erdirme sonucunda para iadesi yapılmaz ve izinsiz kullanıma bağlı olarak ek ücretler alınması gerekebilir.

SİTEDE VE BU ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK
ÖZAK Global ve/veya diğer sağlayıcılar herhangi bir zamanda veya önceden bildirmeksizin ürünlerde, desteklerde, Servislerde, Yardımcı Programlarda, ÖZAK Global Sitelerinde yayınlanan her çeşit içerikte, fiyatlarda ve/veya diğer Site içeriğinde (bu Şartlar dahil) değişiklik yapabilirler.

ÖZAK Global bu sitede sergileyerek veya başka iletişim araçları kanalıyla bu Şartlardaki (veya diğer ÖZAK Global Siteleri içeriklerindeki) değişiklikleri duyurabilir. Söz konusu değişiklikler sitede yayınlanarak veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulduktan sonra bu siteye giren Kullanıcılar, değişikliğin veya yeni Şartların yayınlandığı sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edilmemiş dahi olsa, Kullanıcı söz konusu duyurular veya yeni Şartlar sitede yayınlandığı veya başka şekilde ilan edildiği andan itibaren bu değişikliklere tabi olacaktır. Dolayısıyla, sitenin sıklıkla ziyaret edilmesi ve bu Şartların okunması tavsiye edilir. Ayrıca ÖZAK Global çeşitli cache sunucularda tutulan güncellenmemiş bilgi/belge/yazı ve her tür içerikten sorumlu tutulamaz.

BU SİTENİN İZİN VERİLEN VEYA YASAKLANAN KULLANIM ŞEKLİ
ÖZAK Global Web Sitesine giriş ve verilerin, grafiklerin, görüntülerin, fotoğrafların, dizaynların, tariflerin, bilgilerin, metin, video, audio, müzik ve ses derlemelerinin, yardımcı programlarının, isimlerin, logoların, veri giriş formlarının yazılımların (site ile ilgili herhangi bir abonelik veya kısıtlı giriş alanı veya Servis ile ilgili veya bu yerlere erişimi kolaylaştırmak için Kullanıcıya temin edilen uygulamalar ve yazılımlar dahil) ve yazılım derlemelerinin, sürücülerin ve diğer yardımcı araçların (aşağıda tanımlanmıştır), ÖZAK Global tarafından veya onun adına, bu site ve/veya Kullanıcının tescil veya aboneliği ile ilgili olarak gönderilen e-mail haber bültenlerinin veya benzer yazışmaların, ve doğrudan ÖZAK Global, ÖZAK Global Çözüm Ortaklarının ve ÖZAK Global’e ürün, destek ve hizmet temin edenlerin yarattığı ve temin ettiği diğer site içeriklerinin (topluca, Site içeriği) izlenmesi, indirilmesi, çoğaltılması, gösterilmesi ve yayınlanması dahil, sitenin kullanımı bu Şartlarda açıkça izin verilmediği sürece yasaktır. Bu şart, sreen capture, Yansıtma, Projeksiyon ile gösterme, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt, türev işlerin yaratılması yoluyla ve başka şekillerde kullanımı da kapsar.

ÖZAK Global, siteye giriş ve yalnızca bu sitede belirtilen amaçlar için bir destek ve iletişim kaynağı olarak bu sitenin ve Site içeriğinin kişisel ve ticari olmayan şekilde kullanımı için Kullanıcıya sınırlı, devredilemez, iptal edilebilir bir izin vermektedir. Kullanıcı, Site içeriği üzerindeki telif ve mülkiyet hakları ile ilgili tüm uyarılar (varsa) Site içeriği bünyesinde korunmak şartıyla, Site içeriğini belirtilen amaçlarla elektronik olarak kopyalayabilir ve kağıda basabilir.

ÖZAK Global’in önceden yazılı izni alınmadan yukarıda belirtilenlerden başka amaçlarla Site içeriğinin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, indirilmesi (sayfa kaşeleme dışında), yeniden yayınlanması veya tersine işlemden geçirilmesi dahil, Sitenin başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır (böyle bir yasak uygulaması ilgili kanunlarca yasaklanmadığı sürece). Bunlarla sınırlı olmaksızın, Site içeriğini kullanma izni Site içeriğinin yeniden satışı veya ticari kullanımı ya da dağıtımı, herhangi bir ürün, destek veya servis, tarif veya fiyat listesinin toplanması veya kullanılması, bu sitenin veya Site içeriğinin (çerçeveler dahil) türetici şekilde kullanımı, hesap bilgilerinin bir başka tacirin lehine indirilmesi veya kopyalanması, veri madenciliği, robot ya da buna benzer veri toplama veya alma araçlarının kullanımı, Site içeriğinin bir başka web sitesi, sunucu veya ağ bağlantısı yapılmış bilgisayar ortamında kullanılması, veya ilgili taraflar arasında yapılacak yazılı bir anlaşma ile açıkça belirtilmediği sürece, Site içeriğinin ÖZAK Global’e veya ÖZAK Global Çözüm ortaklarına ait ürünler, destekler veya servislerin herhangi bir ilişki olduğunu düşündürecek şekilde kullanılmasını kapsamaz.

Kullanıcı, bu siteyi veya Servisleri bu Şartları (veya ruhunu) ya da ilgili kanun ve yönetmelikleri (genel iletişim ağları ile ilgili olanlar dahil) ihlal edecek veya siteye veya Servislere zarar verecek, ticari rakip oluşturacak, kesintiye uğratacak veya bozulmasına neden olacak şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı bu sitenin herhangi bir bölümüne, diğer Kullanıcı hesaplarına veya bu siteye bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlara, hacking, parola kırma veya başka yollarla izinsiz şekilde giremeyecektir. Kullanıcı bu site kanalıyla başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri toplayamaz veya toplama girişiminde bulunamaz.

TELİF HAKKI - SİTE İÇERİĞİNİN MÜLKİYETİ
ÖZAK Global, Kullanıcı tarafından indirilen veya kullanılan herhangi bir Site içeriğinin mülkiyetini Kullanıcıya devretmemektedir. Site içeriği, seçimi ve düzenlenmesi tamamen ÖZAK Global’e ait olup telif hakkı kanunu ve diğer kanunlarca korunmaktadır. Site içeriğinin kullanımına ilişkin sınırlı izin (bir önceki bölümde belirtilen amaçlar için) özellikle Kullanıcının Site içeriğiyle ilgili tüm telif hakkı, ticari marka ve mülkiyete ilişkin diğer uyarılara ve ÖZAK Global’in Site içeriği üzerinde sahip olduğu tüm genel ve fikri mülkiyet haklarına uygun davranması şartına bağlıdır. Kullanıcı, bu Site kanalıyla temin edilebilecek Servisler için kendisine tahsis edilmiş veya kendisi tarafından seçilmiş olabilen herhangi bir user name (Kullanıcı adı) / Nick Name (takma ad), URL veya diğer kişisel tanıtım araçları üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmayacak ve Kullanıcının bu tanıtım aracını/adını kullanmasına ilişkin sınırlı haklar Kullanıcının tescili/Kullanıcının hesabı bu siteye giriş veya ilgili Servis açısından geçerli olduğu sürece devam edecektir. Bu geçerliliğin ÖZAK Global tarafından herhangi bir nedenle sona erdirilmesinden sonra ÖZAK Global’e söz konusu tanıtım aracını/adını kullanmakta ve/veya başkalarına tahsis etmekte serbest olacaktır.

Site içeriğinin izinsiz olarak kullanılması veya kopyalanması veya Site içeriğinin bu Şartları (veya ilkelerini) ihlal edecek şekilde kullanımı ticari marka, telif hakkı ve diğer mülkiyet kanunlarını ve hukuki ve cezai statüleri ihlal edebilir. Kullanıcılar Site içeriğini (veya bu site kanalıyla temin edilen diğer içerikleri) herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına aykırı olacak şekilde kullanmayacaklardır. ÖZAK Global Holding A.Ş. şirketleri söz konusu izinsiz kullanım veya bu Şartların ihlali ile ilgili tüm hakları mahfuzdur.

TİCARİ MARKALAR
"Ela Resort, Ela Resort Quality", Aktay A.Ş.’nin, Türkiye’nin kayıtlı ticari markasıdır.

Aktay ya da desteğini ya da hizmetlerini veya Site içindeki "Ela”, “Ab-ı Hayat”, “Ab-ı Zen” sözcüklerini içeren tüm içerikleri tanımlayan tüm ticari işaretler, logolar, web sitesi adresleri, ürün ya da model isimleri ya da türevleri (hepsi birden, Aktay / Ela Resort Quality Hotel Markaları), ÖZAK Global, Aktay ya da Ela Resort Quality Hotel’in ticari markası ve/veya malıdır.

Bu sitede bulunan ÖZAK Global/ Aktay/Ela Resort (ya da başka firmaların) ticari markalarını belirten listeler düzenli olarak güncellenmelidir ancak bu listelerin, ÖZAK Global’e ait şirketlerin, Aktay’ın (ya da başka firmaların) tüm ticari markalarını içerdiği kabul edilmemelidir.

ÖZAK Global/Aktay / Ela Resort Markalarının ya da bunların türevlerinin (ÖZAK Global tarafından yazılı olarak açıkça izin verildiği durumlar dışında) her türlü kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu sitede Kurumsal/ Çözüm Ortaklarımız başlığı altında kullanılan diğer ürün ve firma isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

KULLANICI İÇERİĞİ - YÜKLENEN YA DA SAĞLANAN BİLGİLER/MALZEMELER
Kullanıcı, bu site, Hizmetler ya da Site içeriği kullanımı ya da diğer yöntemlerle ya da bunların sayesinde, Kullanıcı içeriğini bu siteye yükleyerek ya da diğer Kullanıcılara veya ÖZAK Global Web sitelerine göndererek ya da kullanımını sağlayarak, otomatik olarak Kullanıcı içeriğini (bu içerikte bulunabilecek her türlü fikir, konsept, bilgi ya da teknik dahil) ÖZAK Global A.Ş. şirketleri ve bunların belirledikleri kişilere kalıcı, telif hakkı ücretsiz, geri alınamaz ve özel olmayan kullanım (ticari kullanım ve yararlanma dahil), kopyalama, alt lisans verme, çoğaltma, değiştirme, düzenleme, yayınlama, tercüme etme, halka açık biçimde gösterme, görüntüleme, dağıtma ve başka çalışmalar türetme ve Kullanıcı içeriğini (ya da bunun herhangi bir bölümünü) herhangi bir forma, ortama ya da tüm dünyada bilinen ya da daha sonra geliştirilebilecek teknolojilere dahil etme hakkı ve lisansı vermektedir (ya da bu tür Kullanıcı içeriğinin sahibinin açıkça belirtildiğini onaylamaktadır). Ayrıca Kullanıcı, bu tür lisansların verilmesi için gereken haklara sahip olduğunu ve her türlü Kullanıcı içeriğindeki "ahlaki haklar" olarak bilinen tüm haklardan vazgeçtiğini onaylamaktadır. Tüm Kullanıcı içeriğinin gizli ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığı kabul edilecektir. Kullanıcı içeriği ÖZAK Global Holding A.Ş. şirketleri tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

Ancak bu bölüm, Kullanıcının verdiği, kendi kimliğini açık eden bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler, yalnızca bu ya da ilgili ÖZAK Global Web sitelerinin veri ya da kayıt girişinde kişisel veri bölümünde ya da bu Kurallarda veya özel olarak Kullanıcı ve herhangi bir ÖZAK Global Holding A.Ş. Yan Kuruluşu arasındaki ilgili işlemler (varsa) için geçerli olan tüm diğer kurallar ve koşullarda belirtilen şekilde işlenecektir.

YASAKLANMIŞ VE KISITLI KULLANICI İÇERİĞİ

Uygunsuz Postalar Ya Da Iletişimler
ÖZAK Global, (tamamen kendi düşüncesine göre) uygunsuz ya da hoş olmayan olarak kabul ettiği Kullanıcı içeriğinin bu site kullanılarak iletilmesini, dağıtılmasını, yayılmasını, yüklenmesini, postalanmasını, gönderilmesini, paylaşılmasını ve bu sitede saklanmasını (hep birlikte yükleme) yasaklamaktadır.

Bu tür Kullanıcı içeriği arasında (bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla) - pornografik, dini değerlere saygısız, seksist, homofobik, karalayıcı, yanıltıcı, kaba, müstehcen ya da saldırgan içerik - etnik, ırkçı ya da dini iftira ya da onur kırıcı lakaplar - vahşi, nefret dolu ya da yasa dışı etkinlikleri savunan - çocuk suiistimali, çocuk pornografisi ya da cinsel anlamda müstehcen pozlar - reklamlar, anketler ve yarışmalar - halka açık menkul kıymetlerle ilgili fiyatı etkileyebilecek bilgiler - Ulusal ve Milli çıkarlara zararlı, Ulusal değerlere ve kişilere hakaret içeren - ve herhangi bir yasama bölgesinde her türlü sivil ya da suç teşkil eden yükümlülüğe neden olacak malzemeler içeren iletişimler bulunmaktadır.

Kullanıcı herhangi bir ticari amaç için mal ya da hizmet satmak ya da satın almak için reklam yapmayacak ya da teklifte bulunmayacaktır.

ÖZAK Global, Web sitelerinin içeriğini ve/veya Kullanıcı içeriğini silme ya da Kullanıcıların erişimini kısıtlama ve/veya ilgili Kullanıcı içeriğini ve/veya Kullanıcıyla ilgili bilgileri (kişisel bilgiler dahil), herhangi bir iddia ya da şikayetin resmi olarak başlatılması ya da kanıtlanmasına gereksinim duyulmaksızın Kullanıcı içeriği, bu Kurallardan herhangi birini (ya da ruhunu ya da diğer ilgili kuralları ya da koşulları) ya da yürürlükteki başka yasaları ya da yönetmelikleri çiğnediğinde ya da çiğnediğinden şüphelenildiğinde ilgili yetkililere açıklama hakkını saklı tutmaktadır (ancak herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir).

Telif Hakkı Ya Da Diğer Fikri Mülkiyet Haklarınca Korunan Malzemeler
ÖZAK Global, düşünsel mülkiyet haklarıyla korunan (ya da diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını çiğneyebilecek) müzik, yazılım, görüntüler (sabit ya da hareketli), edebi ya da sanatsal çalışmalar ya da diğer malzemeleri içeren içeriğin yüklenmesini, Kullanıcı bu malzemelerin tüm haklarına sahip olmadığı ya da kontrol etmediği ya da tüm gerekli izinleri almadığı (içeriği yükleyerek kullanıcı bunu onaylar) sürece yasaklamaktadır. ÖZAK Global, kullanımı izinsiz olan telif hakkına sahip ya da telif hakkına sahip olduğu düşünülen malzemelerin ya da sahte malzemelerin kullanımını yasaklamaktadır.

Kişisel bilgiler
Kullanıcının kendisi tarafından girilen, üye kayıt / İnsan kaynakları / Rezervasyon ve Ziyaretçi Defteri / Ela Card / İletişim amaçlı kişisel bilgiler ya da (varsa) Kullanıcının çevrimiçi adres defterine eklenmek üzere Kullanıcı tarafından bilinen, diğer doğal kişilerle ilgili kişisel bilgiler dışında, telefon numaraları, e-posta ya da fiziksel adresler, Kullanıcı hesap numaraları, şifreler ya da mali bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ya da varlıkla ilgili kişisel ya da özel bilgileri ifşa eden Kullanıcı içeriğinin yüklenmesini yasaklamaktadır.

Bir kullanıcı tarafından başka bir doğal kişi hakkında kişisel bilgilerin ya da görüntülerin, Kullanıcının çevrimiçi adres defterine, fotoğraf albümüne eklenmek üzere (ya da herhangi başka bir amaç için) yüklenmesi durumunda Kullanıcı, bu kişinin (verilerle ilgili kişi) bu bilgilerin verilmesine, gerektiği gibi bu bilgileri işlenmesine ve bu Kurallar ya da bu sitede belirtilen şekilde bu tür Kullanıcı içeriğinin diğer kullanımlarına izin verdiğini onaylamaktadır.

'‘Spam’ ve zarar veren malzemelerin yüklenmesi
Bu sitede ya da bu site üzerinden, farklı tartışma gruplarına, e-posta listelerine birden fazla istek dışı gönderiyi yüklemek ya da göndermek de dahil olmak üzere her türlü ‘spam’ ya da toplu, ilgisiz e-posta atmak ve spam mesajlarının gönderilmesini sağlayacak her türlü etkinlik yasaktır.

ÖZAK Global, içinde virüs, bozuk dosyalar, 'gizli' dosyalar (içinde ses dosyası bulunan görüntü dosyaları gibi), solucanlar (worms), truva atları (trojan horses) ya da ekranı kaydırma, birden fazla ekran göstermede kullanılan komutlar (bots) gibi zarar verici ya da bozucu malzeme içeren bilgisayar programlarının yüklenmesini ve web sitesinin bütünlüğü ya da işlevi için veya genel olarak çevrimiçi iletişim açısından zararlı olabilecek diğer etkinlikleri yasaklamaktadır.

KULLANICI İÇERİĞİNİN ÖZAK GLOBAL TARAFINDAN İNCELENMESİ
ÖZAK Global Web Siteleri içinde, ÖZAK Global, Kullanıcılara yalnızca belirli hizmetlere, Yardımcı uygulamalara ve/veya bilgilere erişmeleri için yalnızca bir 'yer' sunmaktadır. ÖZAK Global, Kullanıcı içeriğini ya da Kullanıcıların Kullanıcı İçeriği ya da Site içeriğiyle ilgili davranışlarını elemeyi, incelemeyi, düzenlemeyi, sansürlemeyi ya da diğer herhangi başka bir şekilde değerlendirmeyi ya da kontrol etmeyi üstlenmez ve üstlenememektedir.

Ancak ÖZAK Global, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ÖZAK Global Web Sitelerine yüklenmiş ya da yüklenebilecek tüm Kullanıcı içeriklerini inceleyebilir. ÖZAK Global, tamamen kendi görüşüne göre uygunsuz ya da hoş olmayan olarak veya bu Kuralların (ya da ruhunun) koşullarını çiğnediğini kabul ettiği her türlü Kullanıcı içeriğini önceden haber vermeden ve ilgili kullanıcı içeriğiyle ilgili resmi bir işlem ya da ispat yapılması için şikayet ya da talep gerektirmeden her türlü Kullanıcı içeriğini reddetme, postalamama, kullanmama, kaldırma, değiştirme, bu içeriğe erişimi engelleme ve/veya bu içeriği silme hakkını saklı tutar (ancak her türlü yükümlülüğü reddeder). ÖZAK Global Web Sitelerine Kullanıcı içeriği gönderen herhangi bir kişinin kimliğinin, ÖZAK Global tarafından açıklanması için her türlü yasa uygulayıcı ile ya da mahkeme kararı ve diğer resmi isteklerde iş birliği yapma hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir).

KULLANICI İÇERİĞİNİN SAKLANMASI VE KAYBI
ÖZAK Global, bu site üzerinden bilgisayar saklama alanının sağlanması ya da diğer ilgili Hizmetlerle ilişkili e-posta, web hosting (site saklama) ya da diğer hizmetleri sunduğunda, saklama alanına (örneğin maksimum toplam limit ve/veya maksimum dosya/e-posta başına boyut limiti) atıfta bulunarak sağlanan saklama alanı limitleri, dosyaların süresi/ömrü (örneğin 180 günden eski e-postalar), dosya sayısı ve/ya da boyutları (örneğin hesabınızdan gönderilebilecek, hesapta saklanabilecek ya da hesabınıza alınabilecek maksimum e-posta sayısı), indirilebilecek ya da yüklenebilecek veri miktarı veya ÖZAK Global tarafından belirlenecek diğer bir ölçüt dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ÖZAK Global, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili limitler ve/veya kısıtlamalar (geçici ya da değil) koyma ya da bunları değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıdaki paragrafın gereklerini sınırlandırmamak koşuluyla, bu tür bir sınırı aşan malzemeler, silinebilir ya da saklama alanına kabul edilmeyebilir. Kullanıcılar, bu site tarafından sunulan saklama alanını satamazlar.