EN

Sürdürülebilirlik

Genel BilgiÜretim faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak temel amacımızdır..

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)Çalışanlarımızın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halinde çalışmaları için proaktif ve katılımcı yaklaşımlarla sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız. Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve uygulamaları tüm çalışanların katılımıyla yapılmaktadır. Gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılandığı ortaya konmuştur.

Çevre YönetimiÖzak Tekstil etkin çevre politikaları ile faaliyetlerinden kaynaklı çevreye olan etkilerini en aza indirmektedir.

Üretim prosesimizden kaynaklı;
- Atık su, arıtma tesislerinde arıtılarak, yasal olarak belirlenen değerlere uygun şekilde ve ilgili müdürlükçe verilen deşarj izin belgesi kapsamında deşarj edilmektedir.

- Atıklarımız, tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine ve/veya lisanlı bertaraf firmalarına gönderilerek atıkların tekrar kullanımı ve güvenli şekilde bertarafı sağlanmaktadır.

- Biyolojik çeşitliliğin devamı için su tasarrufu kontrol ve geliştirme politikaları uygulamaktayız. Bu uygulamaların başında son teknoloji makinelerin seçimi ve farklı kimyasal madde varyasyonları ile su tüketimimizi azaltmaktayız. Bu doğrultu da müşterilerimizle ortak projeler ve AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz.

SürdürülebilirlikFaaliyetlerimizden kaynaklı CO2 salınımını azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda her yıl karbon ayak izimizi hesaplayarak hedefimize ulaşmaktaki yol haritamızı sürekli olarak kontrol ve takip ediyoruz.

Sürdürülebilir teknoloji uygulamaları ile (Baca ısısı geri kazanımı kullanarak) ısıtma kaynaklı salınım miktarını azaltmaktayız.

İşimiz büyüdükçe tanımlanmış olan tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın artmasıyla sürdürebilirlik kapsamında ortak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapmaktayız.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hazırladığımız “Neo Blue” çalışmamızı görmek için tıklayın.

Kimyasal YönetimiKimyasal risk kontrolleri ile üretimimizde tehlikeli kimyasalların tamamen kullanım dışı bırakılması ve/veya ikame yönetimi ile tehlike seviyelerinin düşürülmesi için proaktif bir kimyasal yönetimi uygulamaktayız. Bu bağlamda ürünlerin gerek çevre gerekse insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti ve de 2023 yılı hedefi olan ZDHC’ ye (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı) ulaşmak kimyasal yönetim stratejimizin en önemli konularından biridir.

Bu hedefe ulaşmaktaki çözüm ortaklarımız Dystar, Rudolf, Garmon, CHT-Bezema gibi uluslararası yetkinliğe ve repütasyona sahip firmalardır.

Tedarik YönetimiEtkin bir fason ve tedarikçi değerlendirme ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Yapılan düzenli saha ziyaretleri ile tedarikçilerimizin de yasal mevzuat ve müşteri standartlarına uyumunu ve süreklilik takibi sağlanmaktayız.